design according to theory ne demek?

 1. Kuramsal ölçek kurma

kuramsal

 1. Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik, kılgılı karşıtı.
 2. (Yun. theorikos = kurama ilişkin; theoretikos = gözlemeyi, incelemeyi seven) : 1- Kurama ilişkin. 2- Kavramsal düşünme ile bilgiye yönelen. 3- Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler). // Aristoteles'in bilimleri sınıflamasında, matematik, fizik, Tanrıbilimkuramsal bilimlerdir. Kant'takuramsal us; var olanı bilme yeteneği anlamında kullanılır.
 3. (en)Theoretical.
 4. (en)Theoretic.
 5. (en)Abstract.
 6. (en)Academic.
 7. (en)Academical.
 8. (en)Doctrinaire.
 9. (en)Hypothetic.
 10. (en)Hypothetical.

design

 1. Modelini çizmek, stilize etmek
 2. Planlamak, komplo kurmak
 3. İcat etmek
 4. Model, motif
 5. Plan, taslak, proje
 6. Gaye, amaç, maksat, hedef
 7. Fikir
 8. Entrika, desise
 9. Resim taslağı, kompozisyon
 10. Zihninde kurmak niyet etmek, kastetmek

design air flow

 1. Tasarlanan hava akışı

according

 1. Uygun olarak, binaen, göre according as göre, tıpkı, aynen according to göre, nazaran accordingly binaen, binaenaleyh.
 2. Göre, uygun olarak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

designdesign air flowdesign automationdesign boxdesign checkerdesign conversiondesign cylinderdesign defectdesign dotdesign engineerdesidesi arnazdesiadesibeldesibel dbaccordingaccording asaccording toaccording to a requestaccording to all accountsaccording to civil service regulationsaccording to cockeraccording to his capabilityaccording to his meansaccording to his storyaccordian fileaccordaccord a hearty welcomeaccord and satisfactionaccord of viewpointsaccord praise
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın