desibel db ne demek?

  1. Özellikle, bir sesin öbüründen ne denli güçlü olduğunu belirten birim, ses gürlüğü birimi.
  2. Aynı nitelikte iki güç arasındaki ilişkiyi ölçmeye yarayan birim
  3. (en)Decibel, dB.
  4. (al)Dezibel, dB
  5. (fr)Décibel, dB

desibel decibel

  1. Sesin şiddetinin ölçülmesinde kullanılan uluslar arası birim. Kısaca dB olarak yazılır.

desibel

  1. Ses şiddetini gösteren birimin onda biri.
  2. İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan, sesin gücü ile ilgili bir ölçüt.
  3. (en)Decibel.

db

  1. (decibel) i. desibel, ses şŸiddeti ölçüm birimi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

desibel decibeldesibeldesidesi arnazdesiadesdesadesaccharifydesactivatedesaferentasyondbdb propertiesdbadba decibel adbasedbase dosyalarıdbase dosyasıdbase filedbase filesdbase iii databasedd 76d aD aktifleştirilmiş bitkisel sterolD aktifleştirilmiş hayvansal sterol
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın