denetim ne demek?

 1. Denetleme

  Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

  Anayasa
 2. Denetlik yardımıyla görüntünün ya da sesin niteliğini izleme işi.
 3. Bk. denetleme
 4. Eğitim ve öğretim çalışmalarının yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre yapılıp yapılmadığının incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işi.
 5. Deneysel araştırmaların sonuçlarının istatiksel yöntemlerle doğrulanması
 6. (en)Inspection.
 7. (en)Check.
 8. (en)Test.
 9. (en)Audit.
 10. (en)Review.
 11. (en)Superintendence.
 12. (en)Governance.
 13. (en)Discipline.
 14. (en)Charge.
 15. (en)Supervision.
 16. (en)Censure.
 17. (en)Censorship.
 18. (en)Auditing.
 19. (en)[İng.monitoring.
 20. (en)Control.
 21. (en)Auditing, control.
 22. (al)Kontroll, Betriebsaufsicht, Überwachung
 23. (fr)Contrôle

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

denetleme

 1. Denetlemek işi.
 2. Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol.
 3. Bir oyunun yürürlükteki yasalara ve geleneklere aykırı olup olmadığını anlamak için yapılan inceleme. bk. sıkıdenetim.
 4. Bir filmin, yürürlükteki yasalara aykırı yönü ya da sakıncaları olup olmadığını anlamak amacıyla, kamuya sunulmadan önce, ilgililerce yapılan inceleme.
 5. (en)Auditing.
 6. (en)Checking.
 7. (en)Supervision.
 8. (en)Check.
 9. (en)Inspectorship.
 10. (en)Reappraisal.

denetim adı

 1. (en)Control name

denetim aktarım komutu

 1. (en)Control transfer instruction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

denetim adıdenetim aktarım komutudenetim alanıdenetim araç kutusudenetim aralığıdenetim avıdenetim aygıtıdenetim bağıdenetim bandıdenetim başarılıdeneticideneticilikdenetilen değişkendenetilmedenetilmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın