delail ne demek?

  1. (Delil. C.) Deliller. Bürhanlar. İsbat vasıtaları.(... Cay-ı hayrettir ki; Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) mübalağasız binler vecihte, binler çeşit insan, herbiri bir tek mu'cizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza... birer alameti ile iman getirdikleri halde, bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik ve mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i Nübüvveti nakl-i sahih ile ve asar-ı kat'iyye ile şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. M.)

delaili afakiye

  1. Afaka ait deliller. Kainattaki deliller. (Osmanlıca'da yazılışı: delail-i âfâkiye)

delaili akliye

  1. Aklı ile bulunan deliller. Akla aid deliller. (Osmanlıca'da yazılışı: delail-i akliye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

delaili afakiyedelaili akliyedelaili enfüsiyedelaili kalbiyedelaili nakliyedelaili nübüvvetdelaili zahiriyedelabdelacroixdelactationDelafieldhematoksilen boyasıdeldel castello hastalığıdel crederedel key
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın