decide ne demek?

 1. Karar vermek, kararlaştırmak
 2. Karar vermesini sağlamak
 3. Belirlemek
 4. Hüküm vermek
 5. Sonuca varmak
 6. Azmetmek

karar

 1. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
 2. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm.
 3. Bu yargıyı bildiren belge.
 4. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
 5. Değişmez olma.
 6. Tam ölçüsünde, ne az ne çok.
 7. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.
 8. Yasama, yargı, yönetsel kuruluşların, tüzel kişilerin bir türe düzeni doğuran ve ortaya koyan son bildirileri.
 9. Bk. karar
 10. Değişmez hale gelmek.

decide against s.t.

 1. Bir şeyin aleyhinde karar vermek

decide message

 1. karar mesajı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

decide against s.t.decide messagedecide ondecide todecide to take the plungedecide updecide upondecideddecided advantagedecided affirmativedecidabledecidable formal systemdecidable logical systemdecidable sentencedecidable set
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın