darı darına ne demek?

 1. Güçlükle ve son anda, güç hâl ile, uç uca, dar darına.

darı dünya

 1. Bu dünya memleketi. Dünya. (Dar-ı fena da denir.) (Osmanlıca'da yazılışı: dâr-ı dünya)

darı beka

 1. Osmanlıca'da yazılışı: dâr-ı beka.
 2. Ahiret, baki olan yer.

dara

 1. Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
 2. Bu kabın ağırlığına karşılık olarak terazinin öbür kefesine konulan ağırlık, abra.
 3. İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
 4. Bir malın net ve brüt ağırlıkları arasındaki fark.
 5. Bk. boş ağırlık
 6. Malzemenin net kütlesini tayin etmek amacıyla tartımı alınan paket veya kabın kütlesi.
 7. Kabın kütlesini yok saymak için analitik kimyada kullanılan kütle.
 8. eski fars hükümdarlarından dokuzuncusu keykubat'ın bir ismi.
 9. Hükümdar.
 10. Tanrı adlarından.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

darı dünyadarı bekadarı cinandarı emandarı fenadarıdarı güvesidarı imtihandarı otudarı rastığıdardar açıdar açılı ışıklıkdar açılı ışındar açılı üçgen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın