daily ne demek?

  1. Gündelik, günlük
  2. Her gün
  3. Gündelik gazete
  4. Gündelikçi (hizmetçi)
  5. Günlük, gündelik

daily activities

  1. Günlük aktiviteler, günlük görevler, her gün gerçekleşŸtirilen faaliyetler

daily activities report

  1. Günlük etkinlik raporu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daily activitiesdaily activities reportdaily allowancedaily attendancedaily backupdaily balancingdaily beet slicing capacitydaily breaddaily calendardaily columndaildail eireanndail eirreandailiesdaidaibdaibeyndaikin daikokuten
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın