criteria equals ne demek?

 1. Ölçüt değeri

ölçüt

 1. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
 2. Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.
 3. Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm).
 4. Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural.
 5. Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.
 6. (en)Criterion.
 7. (en)Criteria.
 8. (en)Standard.
 9. (en)Canon.
 10. (en)Touchstone.

criteria edit

 1. Ölçüt düzenlemeyi

criteria field

 1. Ölçüt alanı

equals

 1. Eşittir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

criteria editcriteria fieldcriteria of causalitycriteria rangecriteriacritercritcritchett operasyonuequalsequals deferredequals highequals lowequals normalequalequal absolute sacrificeequal access rightequal chanceequal column widthequabilityequableequably
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın