creatine phosphokinase ne demek?

  1. Kreatin fosfokinaz

kreatin

  1. Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP'ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik.
  2. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden bir metil grubunun katılmasıyla sentezlenen, fosfokreatin şeklinde omurgalı kasında bulunan, kas kasılması için depo enerji kaynağını oluşturan, azotlu bir organik bileşik. Kas kasılması sırasında hücre içi ATP seviyesini sürdürmek için kreatin fosfat olarak ADP'ye yüksek enerjili fosfor grubunu veren bileşik.
  3. Vücutta oluşan ve kanda belli bir düzey gösteren azotlu bir bileşik.
  4. (en)Creatine.
  5. (fr)Créatine

creatine phosphoric acid

  1. Kreatin fosforik asit

creatine phosphate

  1. Kreatin fosfat

phosphokinase

  1. Fosfokinaz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

creatine phosphoric acidcreatine phosphatecreatinecreatine kinasecreatinemiacreatinasecreatecreate acreate a briefcasecreate a contrastcreate a copycreakcreakilycreakinesscreakingcreaking soundphosphokinasephosphoargininephosphocreatinasephosphocreatinephosphodiester linkagephosphodiesterase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın