convey by mortgage ne demek?

 1. Rehin al

rehin

 1. Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
 2. Tutu. ~ almak: tutu almak. ~ etmek: tutulamak ,tutu komak.
 3. (Rehn-Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş.
 4. (en)Pawnage.
 5. (en)Pawning.
 6. (en)In pledge.
 7. (en)Pledging.
 8. (en)Pawn.
 9. (en)Pledge.
 10. (en)Security.

convey

 1. Taşımak
 2. Götürmek
 3. Tebliğ etmek
 4. Nakletmek
 5. Geçirmek
 6. İfade etmek
 7. Başkasına devretmek

convey away

 1. Terk etmek

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

mortgage

 1. Gayrimenkul ipoteği karşılığında verilen uzun vadeli kredi
 2. Gayri menkul rehni
 3. İpotek
 4. İpotek etmek
 5. Bir bina veya mülkü ipotek etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

conveyconvey awayconvey greetingsconvey in a tubeconvey toconveyableconveyanceconveyance by railwayconveyancerconveyancingconvectconvectionconvection currentconvection drierconvection dryingbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın