construct to ne demek?

 1. yapmak,inşa etmek,kurmak

construct a dam

 1. Baraj kurmak
 2. Baraj yapmak
 3. Baraj inşa etmek

construct validity

 1. Yapı geçerliği

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

construct a damconstruct validityconstructconstructedconstructed ofconstructingconstructionconstruction companyconstruction contractconstruction foremanconstruableconstrainconstrain numericconstrainableconstrainedconstrained optimizationtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın