construct to ne demek?

 1. yapmak,inşa etmek,kurmak

construct validity

 1. Yapı geçerliği

construct

 1. Inşa etmek, kurmak; dikmek, düzenlemek, çizmek
 2. Yapmak, bina etmek, kurmak, tertip etmek
 3. Geometrik olarak çizrnek, resmetmek.
 4. Yapılan şey, bina edilen şey
 5. Daha basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilim.

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

construct validityconstructconstructedconstructed ofconstructingconstructionconstruction companyconstruction contractconstruction foremanconstruction industryconstruableconstrainconstrain numericconstrainableconstrainedconstrained optimizationtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın