conductor ne demek?

  1. Kılavuz, önder, lider, şef
  2. Kondoktör, biletçi
  3. Orkestra veya koro şefi
  4. Müdür, idareci
  5. Iletken madde, geçirgen şey
  6. Idareci, lider, kılavuz, orkestra şefi, rehber, koro şefi, kondüktör, biletçi, iletken madde, paratoner

conductor of an orchestra

  1. Orkestra şefi

conductor rail

  1. Kondüktör

Türetilmiş Kelimeler (bis)

conductor of an orchestraconductor railconductor resistanceconductometerconductometricconductometric analysisconductometric titrationconductometryconductconduct disorderconduct markconduct moneyconduct o.s.conduceconduce toconduciveconduciveness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın