conduct ne demek?

 1. Idare etmek, yürütmek

  You've conducted this siege well. / Bu kuşatmayı çok iyi yürüttünüz.

 2. Yönetmek

  They conduct a college. / Bir koleji yönetiyorlar.

  Who's going to conduct the orchestra? / Orkestrayı kim yönetecek?

 3. Yönlendirmek, rehberlik etmek
 4. Davranmak
 5. Orkestra idare etmek
 6. Davranış, tavır, hareket
 7. Yol göstermek
 8. Idare, yönetim
 9. Nakletmek, geçirmek, iletmek
 10. (sesi/elektriği) iletmek
 11. Önderlik etmek
 12. Refakat etmek

idare

 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme.
 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
 3. Bir kurumun işlerini yürüten kurul
 4. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam
 5. Tutum.
 6. İdare kandili veya lambası.
 7. Hoş görme, göz yumma.
 8. Yetinme
 9. Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek.
 10. (en)Administration.

conduct disorder

 1. Davranış bozukluğu

conduct mark

 1. Davranış notu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

conduct disorderconduct markconduct moneyconduct o.s.conduct ones own defenceconduct oneselfconduct sheetconduct toconductabilityconductanceconduceconduce toconduciveconducivenesscondamned cellcondansed milkcondattiereconde soupcondemn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın