communications executive ne demek?

 1. Iletişim yöneticisi

iletişim

 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.
 2. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.
 3. Bilgi ve deneyim alışverişi.
 4. Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber alış verişi
 5. Bu alış verişte, kaynak durumunda olan kimsenin ortaya koyduğu ya da koymak istediği anlam ile bunu algılayanın buna verdiği anlam arasındaki özdeşlik, benzerlik ya da uyuşum ilişkisi.
 6. (en)Communication.
 7. (en)Touch.
 8. (en)Transmission.
 9. (en)Channel.
 10. (en)Transport and communication.

communications

 1. Birlikler ve levazım taşıma yolları ağı
 2. İleti gönderme
 3. Haberleşme, iletişim aracı

communications center

 1. İletişim merkezi

executive

 1. Yetki sahibi
 2. İcra salahiyeti olan
 3. Kanunları yapan
 4. İdareci, yetkili şahıs
 5. İdareci durumunda olan
 6. Yönetici, hükumet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

communicationscommunications centercommunications channelcommunications failurecommunications gapcommunications intelligencecommunications managercommunications networkcommunications network managementcommunications portcommunicationcommunication adaptercommunication airplanecommunication channelcommunication control characterexecutiveexecutive abilityexecutive actionexecutive agreementexecutive boardexecutive committeeexecutive compensationexecutive councilexecutive departmentexecutive functionexecutingexecutionexecution creditorexecution cycleexecution draught
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın