comment ne demek?

 1. Yorumlama, tefsir
 2. Açımlama
 3. Düşünce, mütalaa
 4. Eleştirme tenkit
 5. Açımlamak, fikrini söylemek
 6. On ile hakkında fikir beyan etmek, tefsir etmek, yorumlamak
 7. Eleştirmek .commentary tefsir, şerh, açımlama, izah
 8. Çıkma haşiye.
 9. Yorumlamak, değerlendirmek, eleştirmek, düşüncesini açıklamak

comment block

 1. Açıklama bloğu

comment box

 1. Açıklama kutusu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

comment blockcomment boxcomment ifcomment markcomment oncomment popupcomment subjectcomment textcommentarycommentary of jufgementcommencecommence tocommencementcommencement daycommencement exercises
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın