colubriformia ne demek?

  1. Bk. su yılanları

su yılanları

  1. Sürüngenler sınıfının bazı zehirli ve zehirsiz yılanları kapsayan geniş bir bölümü.
  2. (Lat: Colubriformia, coluber: yılan; formis: biçim) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) alt takımından, bazıları zehirli, bazıları zehirsiz, dişlerinin yapısına göre düz dişliler (Aglyphodonta), önde oyuklular (Proteroglypha) ve geride oyuklular (Opisthoglypha) olarak üç gruba ayrılan bir bölüm.

colubridae

  1. Bk. su yılanıgiller

colubrine

  1. Yılan gibi, yılana ait veya yılana benzeyen; yılan biçimli
  2. Yılana ait, yılan gibi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

colubridaecolubrine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın