clean adil ne demek?

 1. Adaletli

adaletli

 1. Adil
 2. Adalete uygun olan.
 3. (en)Right.
 4. (en)Just.
 5. (en)Equitable.
 6. (en)Fair.
 7. (en)Judicious.
 8. (en)Clean adil.

clean acceptance

 1. Genel kabul
 2. Koşulsuz kabul

clean air

 1. Temiz hava

adil

 1. Adaletli davranan. Kur'anî bir isimdir. Allah'ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer B. El-hattab'ın meşhur lakabı.
 2. Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.
 3. Doğruluk gösteren. doğru.
 4. Eşit, eş, müsavi.
 5. Doğruluktan ayrılmayan kimse.
 6. Hakka uygun, haklı.
 7. Eş, denk, akran, benzeri. Ölçüde, miktarda eşit olan.
 8. (Adile) Adalet eden. Allah'ın emirlerini noksansız tatbik eden. Doğru. Doğruluk gösteren. Adalet sahibi. (Bak: Adalet)(Mesela bir hükümdar-ı adil, ihkak-ı hak için mazlumların hakkını zalimlerden almakla ve fakirleri kavilerin şerrinden muhafaza etmekle ve herkese müstahak olduğu hakkı vermekle lezzet alması, iftihar etmesi, memnun olması; hükümdarlığın ve adaletin bir kaide-i esasiyesi olduğundan elbette Hakim-i Hakim, Adl-i Adil olan Zat-ı Hayy-ı Kayyumun bütün mahlukatına, hususan zihayatlara "hukuk-u hayat" tabir edilen şerait-i hayatiyeyi vermekle.. ve hayatlarını muhafaza için onlara cihazat ihsan etmekle ve zaifleri kavilerin şerrinden Rahimane himaye etmekle.. ve umum zihayatlarda bu dünyada ihkak-ı hak etmek nev'i tamamen; ve haksızlara ceza vermek nev'i ise, kısmen sırr-ı adaletin icrasından olmakla.. ve bilhassa Mahkeme-i Kübra-yı Haşirde adalet-i ekberin tecellisinden hasıl olan ve tabirinde aciz olduğumuz şuunat-ı Rabbaniye ve maani-i kudsiyedir ki, kainatta bu faaliyet-i daimeyi iktiza ediyor. L.) (Osmanlıca'da yazılışı: âdil)
 9. (en)Clean.
 10. (en)Fair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

clean acceptanceclean airclean air actclean and jerkclean and sparecleanclean as a whistleclean billclean bill of healthclean bill of ladingclea singadiladil cezaadil davranmakadil fiyatadil girayadil hisseadil kıymetadil kullanımadil olmaadil olmakadiadi acı maruladi adımadi akitleradi akreditif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın