circulating ne demek?

 1. Devir deveran dolaşım
 2. Tedavül eden
 3. Devreden, dolaşan
 4. Sirküle eden
 5. Mütedavil
 6. Gezici

devir

 1. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
 2. Dönme, dönüş.
 3. Aktarılma.
 4. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
 5. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi.
 6. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
 7. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.
 8. Dolaşma.
 9. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.
 10. Bk. dönem

circulating air

 1. Hava sirkülasyonu

circulating asset

 1. Dönen varlık
 2. Döner değer
 3. Mütedavil kıymet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

circulating aircirculating assetcirculating capitalcirculating currentcirculating decimalcirculating librarycirculating mediumcirculating pipecirculating pumpcirculating pump devridaim pompasycirculatecirculate tocirculated the storycirculant matrixcircularcircular antennacircular archcircular arrow
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın