devir ne demek?

 1. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot

  Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı.

  B. Felek
 2. Dönme, dönüş.

  Tekerin devri.

 3. Aktarılma.
 4. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
 5. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi.

  Devir teslim töreni.

 6. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
 7. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot.
 8. Dolaşma.
 9. Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem.
 10. Bk. dönem
 11. Jeolojik zamanlarda bir çağın alt bölümü. Örnek: Jura devri, Mezozoik çağın bir alt bölümüdür. Periyot.
 12. (Devr) (C: Edvar) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 13. Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, dönem.
 14. (en)Cycle.
 15. (en)Revolution.
 16. (en)Rotation.
 17. (en)Alienation.
 18. (en)Assignation.
 19. (en)Assignment.
 20. (en)Cession.
 21. (en)Circle.
 22. (en)Circumvolution.
 23. (en)Currency.
 24. (en)Disposal.
 25. (en)Eyre.
 26. (en)Grant.
 27. (en)Gyration.
 28. (en)Release.
 29. (en)Re rounder.
 30. (en)Spin.
 31. (en)Take-over.
 32. (en)Transfer.
 33. (en)Transferen.
 34. (en)Circuit.
 35. (en)Takeover.
 36. (en)Time.
 37. (en)Times.
 38. (en)Turn.
 39. (en)Revolving.
 40. (en)Turning.
 41. (en)Delivery.
 42. (en)Speed.
 43. (en)Circular motion.
 44. (en)Wheel.
 45. (en)Tide.
 46. (en)Endorsement.
 47. (en)Abalienation.
 48. (en)Recording acts.
 49. (en)Turnover.
 50. (en)Period.
 51. (en)Epoch.
 52. (en)Circulation.
 53. (fr)Période

dönem

 1. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
 2. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot.
 3. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
 4. Dönme işi.
 5. Yarıyıl.
 6. Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.
 7. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
 8. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).
 9. Devir.
 10. (en)Period, run.

devir açmak

 1. Tarihte özellik taşıyan yeni bir çağ başlatmak.
 2. (en)To open an era.

devir almak

 1. Devralmak.
 2. (en)Devralmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devir açmakdevir almakdevir basamakdevir belgelerini hazırlayan ilgilidevir belgesidevir dairesidevir deveran dolaşımdevir devir vaki olmakdevir etmekdevir ettiricidevideviancedeviantdeviant animalsdeviant devıate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın