charmap ne demek?

 1. Karakter eşlem

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

charm

 1. Memnun etmek
 2. Korumak (sihirli bir güçle)
 3. Meftun etmek
 4. Hayran bırakmak
 5. Cazibe, çekicilik
 6. Tılsım, zincirin ucuna takılan sallantı
 7. Muska
 8. Tılsımlı bir cümle veya duanın okunması
 9. Cezbetmek, büyülemek
 10. Sihirli bir güçle korumak

charm away

 1. Ortadan kaldırmak (büyü ile), yok etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

charmcharm awaycharm numbercharm of stylecharm schoolcharchar a bancchar a banc charabancchar colorchar leftcha chachabadchabbashChabertiaChabertia ovina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın