charge ne demek?

 1. Yüklemek, doldurmak
 2. Şarj etmek
 3. (hizmet karşılığında ödenen) ücret
 4. Suçlamak, sorumlu tutmak
 5. Ödetmek, kredi kartından almak
 6. Tembihlemek, bilgi vermek, aydınlatmak
 7. Suçlamak, üzerine atmak, saldırmak, hücum etmek
 8. Doldurmak (tüfek, top, ocak vb)
 9. Doyurmak
 10. Itham etmek, mesul tutmak
 11. (havayı) gerginleştirmek
 12. Elek şarj etmek
 13. Emretmek, vazifelendirmek
 14. Mükellef addetmek
 15. Fiyat talep etmek
 16. Hücum etmek, hamle yapmak, saldırmak
 17. Hesaba kaydetmek, geçirmek
 18. Emir verilince yere yatmak charge off gözden çıkarmak
 19. Elden çıkarmak
 20. Yük, hamule
 21. Bir atışta kullanılan patlayıcı madde miktarı
 22. Görev, vazife
 23. Idare, nezaret, bakım
 24. Emanet
 25. Mesuliyet
 26. Itham, yükümleme
 27. Masraf, fiyat
 28. Vergi, rüsum, harç
 29. Emir, hücum, hamle, saldırı
 30. Borç
 31. Şarj

charge a battery

 1. Bir bataryaya enerji vermek
 2. Enerji depolama hücresini yeniden enerji ile yüklemek
 3. Bir bataryayı şarj etmek

charge a fee

 1. Harç almak
 2. Ücretlendirmek
 3. Ücret talep etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

charge a batterycharge a feecharge accountcharge amplifiercharge balancecharge capacitycharge cardcharge carriercharge coefficientcharge control lampcharchar a bancchar a banc charabancchar colorchar left
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın