ceza davaları ne demek?

 1. (en)Criminal cases

criminal

 1. Kanuna karşı gelen
 2. Kabahatli
 3. Suçlu, mücrim
 4. Müthiş
 5. Fahiş
 6. Cani
 7. Ağır cezaya ait
 8. Suç işlemiş kimse
 9. Suçlu, sabıkalı

ceza davası

 1. Suç işleyen kişinin karşılığında ceza alması için o kimseye açılan dava.
 2. (en)Criminal action.

ceza davası inhisarı

 1. Bk. kamu davası tekeli

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ceza davasıceza davası inhisarıcezaceza alanıceza almamakceza atışıceza çekmekceza çizgisiceza değerlemesiceza ehliyeticezdavaların ayrılmasıdavaların birleştirilmesidavaların tefrikidavaların tevhididavalaşma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın