cetvel özbiçimlemesi ne demek?

 1. (en)Table autoformat.

table

 1. Dirhem.
 2. Masa
 3. Masaya koymak
 4. Sunmak, göstermek, tartışmaya sunmak, ertelemek, listeye geçirmek, cetvele yazmak
 5. Sofra, sofraya konan yemek
 6. Sofraya oturanların hepsi
 7. Düz tepe
 8. Tablo, cetvel, çizelge
 9. Tablet, yazılı taş
 10. Tehir etmek

cetvel

 1. Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik.
 2. Liste, çizelge
 3. Bir takımyıldızın adı.
 4. Yazma sayfaları ile levhaların kenarına yaldız ya da mürekkeple çekilen çizgi.
 5. Bk. soru dizelgesi
 6. (en)Ruler.
 7. (en)Rule.
 8. (en)Foot rule.
 9. (en)Scale.
 10. (en)Tabulated form.

cetvel günleme

 1. (en)Table update.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cetvelcetvel günlemecetvel haline koymakcetvel rica ediyorumcetvel rica ediyorum.cetvel şeklindekicetvel testicetvele göre hesaplanmışcetvele yazmakcetveli gizlecetcet becetcetaceacetaceancetaceousözbiçim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın