cellula pluripotens ne demek?

  1. Sellula pluripotens

sellula

  1. Kamaracık, odacık.
  2. Kamaracık, odacık.Dgr.: anat. cellula
  3. (la)Cellula

cellula

  1. Bkz. selüla
  2. Küçük oda

cellula caliciformis

  1. Selula kalisiformis

pluripotens

  1. Zigot oluşumundan sonra blastomerlerin bölünerek çok yönlü farklılaşabilme gücüne sahip olmaları.
  2. (en)Pluripotens.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cellulacellula caliciformiscellulaecellularcellular air filtercellular communicationcellular conversioncellular digital packet datacellular dolomitecellular exudationcelluclaycellcell addresscell adhesion moleculescell alignmentcell batterypluripotenspluripotentpluripotansiyalitepluriparpluriparapluriparitepluriparity
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın