cast ne demek?

 1. Rol vermek ; rolünü oynamak
 2. Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer.
 3. Atmak, fırlatmak, kalıba dökmek, dökmek (deri, tirnak, kabuk, tüy); erken doğum yapmak; kehanette bulunmak; rol dağıtımı yapmak, rol vermek; biçim vermek; yem atmak; eğrilmek; kokuyu takip etmek; kusmak [brit.]
 4. Atmak, fırlatmak, savurmak
 5. Cevirmek, atfetmek (bakış vb)
 6. Olta atmak, ağ sermek
 7. Yere yıkmak (güreşte)
 8. Ayrılmak, kaybetmek
 9. Dökmek (meyva, saç, kıl)
 10. Erken yavrulamak
 11. Bir kenara atmak
 12. Küreklemek
 13. (oy) vermek
 14. Rol taksimi yapmak
 15. Döküm dökmek
 16. Toplamak
 17. Hesap yapmak
 18. Tasarlamak
 19. Göz onüne almak
 20. Bükmek, kıvırmak
 21. Çarpıtmak
 22. Döküm kalıbı içinde şekil almak
 23. Kehanette bulunmak
 24. Kokuyu aramak (köpek)
 25. Gemiyi rüzgarı arkasına alacak şekilde çevirmek
 26. Atma, fırlatma
 27. Atılan şey
 28. (kırık kemiğe) alçı
 29. Zar atma
 30. Zarda gelen sayı
 31. Artık sey
 32. Mesafe
 33. Balık ağı atma
 34. (bir tiyatro oyunu veya filimde) rol alan kimseler, oynayanlar, oyuncular, eşhas
 35. Avcılıkta köpeklerin koku peşinden etrafa dağılmaları
 36. Şans, talih
 37. Tertip
 38. Dökmecilik, dökümcülük
 39. Döküm
 40. Kalıp, maket
 41. Dış görünüş
 42. Çeşit, tip, cins
 43. Temayül, eğilim
 44. Şaşılık
 45. Eğrilik, çarpıklık
 46. Açık renk, renk tonu
 47. Az bir miktar

cast a bell

 1. Erimiş metali bir kalıba dökmek suretiyle bir çam yapmak

cast a chill upon

 1. Soğukluk getirmek, soğuk duş etkisi yapmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cast a bellcast a chill uponcast a cloud on smthcast a cloud on smth.cast a damp overcast a diecast a flycast a glancecast a horoscopecast a linecascasacasabacasaba meloncasablanca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın