cast a chill upon ne demek?

 1. Soğukluk getirmek, soğuk duş etkisi yapmak

cast

 1. Rol vermek ; rolünü oynamak
 2. Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer.
 3. Atmak, fırlatmak, kalıba dökmek, dökmek (deri, tirnak, kabuk, tüy); erken doğum yapmak; kehanette bulunmak; rol dağıtımı yapmak, rol vermek; biçim vermek; yem atmak; eğrilmek; kokuyu takip etmek; kusmak [brit.]
 4. Atmak, fırlatmak, savurmak
 5. Cevirmek, atfetmek (bakış vb)
 6. Olta atmak, ağ sermek
 7. Yere yıkmak (güreşte)
 8. Ayrılmak, kaybetmek
 9. Dökmek (meyva, saç, kıl)
 10. Erken yavrulamak

cast a bell

 1. Erimiş metali bir kalıba dökmek suretiyle bir çam yapmak

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

chill

 1. Donmak, üşütmek, dondurmak, kaçırmak (neşesini)
 2. Üşümek, ürpermek
 3. Donmak, sertleşmek
 4. Üşütmek
 5. Soğutmak (şarap)
 6. Ümidini kırmak
 7. Soğuk
 8. Titreme, üşüme, ürperme
 9. Soğuk davranış
 10. Soğuk döküm kalıbı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

castcast a bellcast a cloud on smthcast a cloud on smth.cast a damp overcast a diecast a flycast a glancecast a horoscopecast a linecascasacasabacasaba meloncasablancaaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıa b dizilemesia b sarmasıa bad hata bad marka bad sailorababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın