case depth ne demek?

 1. Doku kalınlığı

doku

 1. Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği.
 3. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.
 4. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinirdokusu gibi.
 5. Organları meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer ya da tek tip hücrelerin oluşturdukları yapı.
 6. Biçim ve görev bakımından birbirlerine benzeyen hücrelerin bir araya toplandıkları yapı. Hücre farklılaşmasıyla organizmada epitel, destek, kas ve sinir dokuları bulunur.
 7. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapı.
 8. (en)Textus.
 9. (en)Texture.
 10. (en)Tissue.

case analysis

 1. Öğrenme amaçlı yapılan analiz
 2. Durum ya da olay analizi
 3. Bir askeri operasyonun test edilmesi ve değerlendirilmesi

case and end punctuation

 1. Büyük/Küçük harf ve noktalama

depth

 1. Derin yer, engin
 2. Ahlak azlığı
 3. Yoğunluk
 4. Bilinçaltı
 5. Umman
 6. Derinlik
 7. En derin nokta, dip

Türetilmiş Kelimeler (bis)

case analysiscase and end punctuationcase approachcase bearing clothes mothcase bookcasecase by casecase conferencecase conversioncase endingcascasacasabacasaba meloncasablancadepthdepth bombdepth chargedepth contourdepth curvedepth dosedepth finderdepth gagedepth gaugedepth interviewdeptdept namedepdepanneurdepardepara geçmekdepara kalkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın