cartelistic ne demek?

  1. Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşŸme politikası, ekonomik monopol oluşŸumu) veya kartelizm savunuculuğŸu ile karakterize

cartelist

  1. Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşŸme politikası, ekonomik monopol oluşŸumu) savunucusu

cartelisation

  1. Ekonomik monopol oluşumu
  2. Kartel yaratma
  3. Kartel olma (ayrıca cartelization)
  4. Kartelizasyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cartelistcartelisationcartelisecartelismcartelization
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın