cartelist ne demek?

  1. Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşŸme politikası, ekonomik monopol oluşŸumu) savunucusu

cartelistic

  1. Kartelizm (ortak bir hedef için birlik olup birarada hareket etme ve birleşŸme politikası, ekonomik monopol oluşŸumu) veya kartelizm savunuculuğŸu ile karakterize

cartelisation

  1. Ekonomik monopol oluşumu
  2. Kartel yaratma
  3. Kartel olma (ayrıca cartelization)
  4. Kartelizasyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cartelisticcartelisationcartelisecartelismcartelizationcartelcartel on interest ratescartecarte blanchecarte de visite
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın