canı ile uğraşmak ne demek?

 1. 1) ağır hasta olmak, ölüm döşeğinde can çekişmek: “Kadıncağız canı ile uğraşıyor, sen de eğleniyorsun.” -R. N. Güntekin. 2) büyük sıkıntıya düşmek.

canı

 1. Candan sevilen. (Osmanlıca'da yazılışı: canî)

canı acımak

 1. Üzülmek, rahatsız olmak.
 2. Çarpma, vurma vb. sonucu acı duymak.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

uğraşmak

 1. Bir işi başarmaya çalışmak, iş edinmek
 2. Bir iş üzerinde sürekli çalışmak
 3. Zamanını bir işe verme durumunda kalmak
 4. Savaşmak
 5. Birine kötü davranmak
 6. (en)Pick on.
 7. (en)Mess with.
 8. (en)Struggle.
 9. (en)Deal.
 10. (en)Make an effort.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

canıcanı acımakcanı ağzına gelmekcanı burnundacanı cana ölçmekcanı cebindecanı çekmekcanı çıkmakcanı çıkmışcanı gönüldencancan 1can acısıcan afford tocan alacak noktaileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın