cadı kazanı gibi kaynamak ne demek?

 1. Aşırı derecede karışıklık içinde olmak; dedikodu, kargaşa çok olmak

cadı

 1. Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak.
 2. Huysuz, çirkin, ihtiyar kadın.
 3. Çok güzel göz.
 4. Türk gölge oyunu'nda genellikle geceleri ortaya çıkan ve kötülük yapan doğaüstü bir figür. bk. cazu.
 5. Avrupa'da putperestlik çağından beri gelen bir inanca göre, şeytanın gücünü kullanarak büyü yolu ile insanlara kötülük eden, felaketler getiren kadın. Bu batıl inanç yüzünden birçok yaşlı masum kadın, cadı diye Hristiyanların kurduğu Engizisyon mahkemeleri kararıyla yakılmıştır.
 6. (en)Shrewish.
 7. (en)Termagant.
 8. (en)Witch.
 9. (en)Ghoul.
 10. (en)Bitch.

cadı avı

 1. Cadı avı Avrupa'da 1450-1750 yılları arasında meydana gelen şeytanla işbirliği yapıp Tanrı'ya karşı geldiği iddia edilen ve cadı olarak görülen kişilerin yargılanarak veya yargılanmadan infaz edilmesi olarak bilinmektedir. Bu dönemde yaklaşık 50.000 kişi cadı avı nedeniyle hayatını kaybetmiştir ve bunların 3/4'ü kadındır. Kilise bu kişilerin Tanrı düzenine karşı şeytanla işbirliği yaptığını gerekçe göstererek cadı avını başlatmıştır.
 2. Güç kaynaklarının belli bir kesim insanı düzeni bozmak, toplumu bölmek gibi gerekçelerle suçlayarak saf dışı bırakma işlemi için kullanılan benzetme.

kazanı

 1. Bir olayın gerçekleşme olasılığının çok sayıda bağımsız etkenin zamandaş işleyişi sonucu olduğu ya da salt rastlantıya bağlı kaldığı durum.
 2. (en)Chance.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cadıcadı avıcadı fındığıcadı gibicadı kadıncadı karıcadı kazanıcadı makicadılar bayramıcadılar günücadcad camcad computer aided designcadalozcadaloz balıkkazanıkazanı kapalı kaynamakkazanılabilirkazanılamazkazanılışkazanılmakazanılmakkazanılmamışkazanılmamış gelirkazanılmamış primlerkazankazan basınç düzeyikazan basınç seviyesikazan besleyicisikazan borusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın