kazanı kapalı kaynamak ne demek?

 1. İç yüzü bilinmemek.
 2. Kişinin gerçek yüzünün bilinmemesi.

  Kazanı kapalı kaynayan bir insan olduğu için, neler yaşadığını bilemeyiz.

 1. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
 2. Oyuk şeylerin boşluğu.
 3. Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 4. Toplu bir durumda bulunan kimse
 5. Nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 6. Ten ile dış giysiler arası
 7. Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 8. Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 9. Kapalı yerlerde geçen görünçlükleriiçine alan çekim
 10. İşlikte, kapalı yerlerde çevrilmiş çekim. Dış'ın karşıtı.

kazanı

 1. Bir olayın gerçekleşme olasılığının çok sayıda bağımsız etkenin zamandaş işleyişi sonucu olduğu ya da salt rastlantıya bağlı kaldığı durum.
 2. (en)Chance.

kazanılabilir

 1. (en)Attainable.

kapalı

 1. Kapanmış olan, açılmamış, mestur, açık karşıtı.
 2. Geçilmez durumda olan.
 3. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri).
 4. Başı örtülü (kadın).
 5. Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.
 6. Gizli, saklı.
 7. Açık olmayan (giyecek)
 8. Bulutlu, karanlık (hava)
 9. (en)Off.
 10. (en)Closed.

kaynamak

 1. Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak.
 2. Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak
 3. Yerden çıkmak
 4. Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak.
 5. Yara kapanmak, iyileşmek.
 6. Mayalı bir şey kabarıp köpürmek.
 7. Mide ekşimek.
 8. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak.
 9. (en)Spill over with.
 10. (en)Boil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kazanıkazanılabilirkazanılamazkazanılışkazanılmakazanılmakkazanılmamışkazanılmamış gelirkazanılmamış primlerkazanılması kesin olan zaferkazankazan basınç düzeyikazan basınç seviyesikazan besleyicisikazan borusukapalıkapalı açınıkkapalı adımkapalı akorkapalı alankapalı altyordamkapalı ama kilitlenmemişkapalı arabakapalı aralıkkapalı ardışık taslakkapalkapalaikapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın