byte oriented ne demek?

  1. Bayta yönelik, sekizli

byte oriented memory

  1. Bayt-tabanlı bellek

byte oriented protocol

  1. Bayta yönelik protokol

oriented

  1. Doğrultusunda olan
  2. Amaçlı
  3. Yönlü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

byte oriented memorybyte oriented protocolbyte order markbytebyte addressbyte countbyte countsbyte estimatebyte per secondbyte read countorientedoriented contouroriented graphoriented lineoriented planeorientorient o.s.orient oneselforient pearlorient theoryoriensorieloriel window
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın