buttom ne demek?

 1. Alt

alt

 1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı
 2. Bir nesnenin tabanı
 3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.
 4. Bir şeyin yere yakın bölümü.
 5. Kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
 6. Yanan ocağın alevi
 7. Sınıflamalarda ikinci derecede olan.
 8. Birkaç şeyden aşağıda olan
 9. Alt kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
 10. Alanin transaminaz.

buttom layer

 1. Alt tabaka

buttock

 1. But, kalça, kıç,(colloq) popo, kaba et
 2. Geminin kıçı.
 3. Kaba et, kalça hareketi (güreş), but

Türetilmiş Kelimeler (bis)

buttom layerbuttockbuttocksbuttonbutton actionsbuttbutt endbutt hingebutt inbutt in onbutbut alsobut bifteğibut dilmesibut for
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın