botulismus etkeni ne demek?

 1. Clostridium botulinum.
 2. (en)Clostridium botulinum.

clostridium

 1. Toprakta, suda, hayvan ve insanların bağırsağında bulunan, dokular üzerine harap edici etkisi olan birçok enzim ve toksine sahip, büyük, Gram pozitif, çoğu hareketli, zorunlu anaerobik, fermentatif, endospor oluşturan, çubuk biçiminde bakteri cinsi.
 2. Birçok enzim ve toksinleri bulunan, büyük, anaerob, sporlu ve Gram pozitif çomak biçimli bir bakteri cinsi.
 3. (en)Clostridium.
 4. Çubuk şŸeklinde anaerobik bakteri türü

botulismus

 1. Botulizm.
 2. Botulizm.
 3. (la)Botulismus

botulism

 1. Botülizm, gıda zehirlenmesi

etken

 1. Etki eden, müessir, faktör
 2. Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan, müessir.
 3. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı.
 4. Bir olayın oluşumunu etkileyen değişkenlerden her biri.
 5. Etki yapıcı, belirleyici gücü olan.
 6. Bir sonucun ortaya çıkmasına yol açanların her biri.
 7. Birden fazla sayıda aracın bir araya gelerek bir ürünün oluşmasını sağlaması, etmen.
 8. (en)Effective.
 9. (en)Active.
 10. (en)Dominant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

botulismusbotulismbotulinbotulinumbotulinum toksinibotulinum toxinbotulinum zehrietkenetken anlamlı edilgen yapılıetken anlamlı edilgen yapılı fiiletken bilimietken büyüetka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın