boa yılanları ne demek?

  1. (en)Boas

boas

  1. Boa yılanları

boa yılanı

  1. Boagillerden, yalnız Güney Amerika'da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan, boa (Boa constrictor).
  2. Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, boagiller (Boidae) familyasından, 6 m kadar uzunlukta, Orta ve Güney Amerika'da birkaç tanesi bir arada yaşayan, avını yemeden önce sıkıca saran bir tür.
  3. (en)Boa constrictor.
  4. (fr)Boa constrictor
  5. (la)Boa constrictor

boa

  1. Boa yılanı.
  2. Yılanı.
  3. Kadınların boyunlarına aldıkları yılan biçiminde dar ve uzun kürk, boyun kürkü.
  4. (en)Genus of large American serpents, including the boa constrictor, the emperor boa of Mexico , and the chevalier boa of Peru.
  5. (en)The ORB component that launches servers and accepts notifications about when objects came into existence and when servers are ready to accept incoming requests.
  6. (en)British Orthopaedic Association.
  7. (en)Basic Object Adapter Interface defined by the OMG, which offers fundamental operations for managing remote objects.
  8. (en)Boa constrictor.
  9. (en)Long, round fur tippet; so called from its resemblance in shape to the boa constrictor.
  10. (en)Any of several chiefly tropical constrictors with vestigial hind limbs.

yılan

  1. Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen.
  2. Sinsi ve hain
  3. Totem, tapıncak, koruyucu yaratık olarak ilkellerin dinsel yaşamında gizemsel ve büyüsel bir nitelik taşıyan; dünyanın ve insanın yaratılışıyla ilgili efsanelerde önemli bir öğe olarak kullanılan sürüngen hayvan.
  4. (en)Snake.
  5. (en)Serpent.
  6. (en)Viper.
  7. (en)Ophido-.
  8. (fr)Serpent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boa yılanıboaboa constrictorboadboaeformiaboagillerboakboalarboanergesboarbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciriyılanlaryılanlara aityılanlarla doluyılanlıyılanyılan adamyılan akbabasıyılan akbabasıgilleryılan bağı otları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın