boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir ne demek?

 1. Çalışmak insanı tembellikten kurtarır

boş

 1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı
 2. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal.
 3. Yapılacak işi olmayan, işsiz.
 4. Yararsız, nafile
 5. İşsiz bir biçimde
 6. Verimsiz.
 7. Anlamsız
 8. Habersiz, hazırlıksız
 9. El kaldırma aletlerinden olup bir ağ torba ve iki sopadan oluşan av aracı.
 10. (en)Empty net.

boş ad

 1. Olağan yorumda hiç bir nesneyi göstermeyen ad.

bedava

 1. Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba
 2. Çok ucuz.
 3. Herhangi bir bedel ödemeden
 4. Parasız, meccanen, karşılıksız.
 5. (en)Free.
 6. (en)Free of charge.
 7. (en)No charge.
 8. (en)Cheap as dirt.
 9. (en)Dirt cheap.
 10. (en)Dirt-cheap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaçgezmekgezmek için en iyi nereye gidilirgezmegezme giysisigezmemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın