bireşim ne demek?

 1. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
 2. Bu biçimde oluşan bütün.
 3. Sentez.
 4. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
 5. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
 6. Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyle, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi.
 7. Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.
 8. (en)Synthesis.
 9. (al)Synthese
 10. (fr)Synthèse

bireşim belgesi

 1. Bir kentin ya da kasabanın düzentasarının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere yerinde toplanan toplumsal, ekonomik ve toprakla ilgili verilerin, tasarcılara ve vargı örgenlerine sunulmak üzere, üzerinde birleştirildikleri belge, harita.

bireşim tiyatrosu

 1. Tüm sanatların bir uyum içinde kaynaştırıldığı ve bundan bireşimsel bir bütün ortaya çıkarıldığı tiyatro. bk. tümcül tiyatro.
 2. (en)Synthetic theatre.
 3. (fr)Théâtre synthétique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bireşim belgesibireşim tiyatrosubireşimci kurgubireşimlibireşimli dilbireşimselbireşimsel gelişimbireşimsel incelticibireşimsel neftbireşimsel yargıbireşikbireşeçbirebire beş varbire bin katan kimsebire bin katmakbire bir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın