bireşeç ne demek?

 1. Birden fazla ses sinyalini beraberce oluşturmak ve işlemek yoluyla harmanlayan cihaz.

bireşik

 1. Bir bireşimi oluşturan öğelerden her biri ya da bireşim sürecinin ürünü.
 2. (en)Synthetic.

bireşim

 1. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
 2. Bu biçimde oluşan bütün.
 3. Sentez.
 4. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
 5. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
 6. Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyle, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi.
 7. Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.
 8. (en)Synthesis.
 9. (al)Synthese
 10. (fr)Synthèse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bireşikbireşimbireşim belgesibireşim tiyatrosubireşimci kurgu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın