birden aklına gelmek ne demek?

 1. (en)Rush into one's mind.

birden

 1. Bir defada.
 2. Ansızın
 3. Birlikte, beraberce, hepsi bir arada
 4. Çabucak.
 5. (en)Instantaneous.
 6. (en)Suddenly.
 7. (en)At a stroke.
 8. (en)All of a sudden.
 9. (en)At one heat.
 10. (en)At once.

birden açılmak

 1. (en)Fly open.

akla

 1. Eli kesik.

gelmek

 1. Getirmek
 2. Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
 3. Geriye dönmek
 4. Oturmaya, ziyarete gitmek.
 5. İsabet etmek.
 6. Varmak, ulaşmak.
 7. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek.
 8. Ortaya çıkmak, doğmak.
 9. Belli bir süre dolmak
 10. (en)Put in.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birdenbirden açılmakbirden akla gelmekbirden alevlendirmek veya alevlenmekbirden artmakbirden bire söyleyivermekbirden çekmebirden çekmekbirden çıkmakbirden durdurmabirdbird brainedbird cagebird daybird dogaklına bir şey gelmekaklına düşmekaklına eseni yapanaklına esmekaklına geleni işleme, her ağacı taşlamaaklına geleni söylemekaklına gelivermekaklına gelmekaklına gelmemekaklına getirmekaklın bilme gücüaklın kemale erdiği yaşaklın süzgecinden geçirmekaklın yolu birdiraklıaklı almakaklı almamakaklı baliğaklı başa yaş getirir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın