binaenaleyh ne demek?

  1. Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.
  2. Bunun üzerine, ondan dolayı. (Osmanlıca'da yazılışı: binâenaleyh)
  3. (en)Therefore.
  4. (en)Consequently.

binaenalahaza

  1. Bundan dolayı. Buna binaen. (Osmanlıca'da yazılışı: binâenalâhaza)

binaen

  1. Dayanarak.
  2. -den dolayı, -den ötürü, -diği için.
  3. Bu sebepten. Mebni ve müstenid olarak. (Osmanlıca'da yazılışı: binâen)
  4. (en)Based on.
  5. (en)In consequence of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

binaenalahazabinaenbinaen ala zalikbinaen aleyhbinabina bedenibina denetçisibina derinliğibina emini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın