bill for reformation ne demek?

 1. Reform talebi
 2. Islah talebi
 3. Hatanın düzeltilmesi talebi

reform

 1. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat.
 2. Fr. Düzeltme, tanzim. Asıl şeklini verme. Islah etme. Avrupa'da başlayan dinde reform hareketini, İslam dinine tatbik etmenin yeri yoktur. Çünkü İslam dini, bütün zaman ve mekanların insanlarına her cihetle cevap verecek camiiyette olduğundan ve ilmi esaslara dayanmış olarak asliyetini muhafaza ettiğinden, İslam dininde reform olamaz. Ancak dinde yeni izah ve isbat şekli vardır. (Bak: Müceddid, Ehl-i bid'a)
 3. (en)To give a new form to; to form anew; to take form again, or to take a new form; as, to re- form the line after a charge.
 4. (en)Change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts' self-improvement in behavior or morals by abandoning some vice; 'the family rejoiced in the drunkard's reform' a campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians' change for the better; 'The lazy student promised to reform'; 'the habitual cheater finally saw the light' make changes for improvement in order to remove abuse and injustices; 'reform a political system' improve by alteration or correction of errors or defects and put into a better condition; 'reform the health system in this country' break up the molecules of; 'reform oil' produce by cracking; 'reform gas' bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one; 'The Church reformed me'; 'reform your conduct'.
 5. (en)Reformation.
 6. (en)Change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts'.
 7. (en)Campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians'.
 8. (en)Self-improvement in behavior or morals by abandoning some vice; 'the family rejoiced in the drunkard's reform'.
 9. (en)Make changes for improvement in order to remove abuse and injustices; 'reform a political system'.
 10. (en)Bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of life, conduct, and adopt a right one; 'The Church reformed me'; 'reform your conduct'.

bill

 1. Afişe etmek, ilan etmek
 2. Sevişmek, gagalarını sürterek sevişmek
 3. Mübah olan şey.
 4. Fatura
 5. Hesap, kambiyo senedi, poliçe, tahvil
 6. Fatura etmek, fatura çıkarmak
 7. Gaga, ağız
 8. Gagalarım birbirine sürterek sevişmek, koklaşmak
 9. Bir çeşit balta, keser
 10. Demirde tırnak ucu.

bill amp melinda gates foundation

 1. Fatura etmek, fatura çıkarmak, afişe etmek; sevişmek, gagalarını sürterek sevişmek; ilan etmek

for

 1. Genellikle canlı hayvanlardan oluşan malların satıcı tarafından, alıcının belirlediği demiryolu istasyonunda teslim edilmesi yükümlülüğünü içeren bir teslim biçimi ve buna dayalı fiyat.
 2. (en)Free on rail.
 3. Edat bağlaç için, -e
 4. Uğruna
 5. Şerefine
 6. -den dolayı sebebi ile, cihetten
 7. -e mukabil, karşı
 8. Uygun
 9. Yerine
 10. Hususunda, dair

reformation

 1. Reformasyon
 2. Dinsel devrim, protestanlık
 3. Devrim, yeniden düzenleme, değiştirme, tekrar kurma, düzeltme
 4. Ahlakın düzelmesi
 5. Nefis ıslahı, daha iyi vaziyete koyma veya girme
 6. (16.yüzyıl) reform hareketi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

billbill amp melinda gates foundationbill and coobill bookbill brokerbill casebill discountbill for a new trialbill for collectionbill for foreclosurebilbil ahirebil casesbil farzbil hakkıforfor ... personsfor a changefor a flashfor a little whilefor a long timefor a long whilefor a momentfor a short timefor a songfoafoalfoal heatfoalfootfoaling
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın