bilinmeyen bağlam ne demek?

 1. (en)Context unknown

context

 1. Kaynak, durum
 2. Bağlam, sözün gelişi
 3. Bir söz veya davranışa anlam kazandıran içinde vuku bulduğu şartlar
 4. Şartlar ve çevre

bilinmeyen bir hayat sürmek

 1. (en)Live an obscure life.

bilinmeyen bir yerde

 1. (en)In the middle of nowhere.

bağlam

 1. Deste.
 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst.
 3. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.
 4. Bent.
 5. 1. cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste. 2. bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri. 3. herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı. 4. dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. -erkek veya kadın adı olarak kullanılır.
 6. (en)Bunch.
 7. (en)Bundle.
 8. (en)Sheaf.
 9. (en)Context.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilinmeyen bir hayat sürmekbilinmeyen bir yerdebilinmeyen büyütme faktörleribilinmeyen güçlükbilinmeyen numaralar servisibilinmeyenbilinmeyen stokbilinmeyen şirketbilinmeyen uçan cisimbilinmeyeni düzeltbilinmebilinmedikbilinmedik sınarbilinmekbağlambağlam değiştirmesibağlam duyarsızbağlam erkesibağlam kaydıbağlam menüsübağlamabağlama açınığıbağlama ağızlığıbağlama barınağıbağlabağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kip
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın