bilinmeyen büyütme faktörleri ne demek?

 1. Bilinen bütün besin maddelerini içeren, rasyonlara eklendiğinde büyüme hızını artıran, fakat analiz yoluyla veya başka yollarla niteliği henüz belirlenememiş bulunan maddeler.
 2. (en)Unidentified growth factors.

bilinmeyen

 1. Tanınmayan.
 2. Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul.
 3. (en)Unknown.
 4. (en)Occult.
 5. (en)Mysterious.
 6. (en)Recondite.
 7. (en)Obscure.
 8. (en)Secret.
 9. (en)Strange.
 10. (en)Unbeknown.

bilinmeyen bağlam

 1. (en)Context unknown

büyütme

 1. Büyütmek işi.
 2. Birisi tarafından yetiştirilmiş kimse.
 3. Uzakta duran cisimlere dürbün vb. bir araçla bakıldığında cismi gören açının çıplak gözle bakıldığı zamanki açıya oranı.
 4. İncelenen örneğin büyüklüğü ile mikroskopta elde edilen görüntünün büyüklüğü arasındaki oran. Magnifikasyon.
 5. (en)Extension.
 6. (en)Hyperbole.
 7. (en)Foster child.
 8. (en)Upsizing.
 9. (en)Blow up.
 10. (en)Amplification.

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilinmeyenbilinmeyen bağlambilinmeyen bir hayat sürmekbilinmeyen bir yerdebilinmeyen güçlükbilinmeyen numaralar servisibilinmeyen stokbilinmeyen şirketbilinmeyen uçan cisimbilinmeyeni düzeltbilinmebilinmedikbilinmedik sınarbilinmekbüyütmebüyütme faktörleribüyütme gücübüyütme yemibüyütmekbüyütmemekbüyütbüyüteçbüyüteç düğmesibüyütkenbüyütken dokubüyübüyü bilayınbüyü bozmakbüyü dönemibüyü gibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın