bilimsel deneycilik ne demek?

 1. Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı.

bilimsel

 1. Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.
 2. (en)Scholarly.
 3. (en)Erudite.
 4. (en)Academic.
 5. (en)Academical.
 6. (en)Scientific.

bilimsel açım

 1. Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik.
 2. (en)Scientific exploration.
 3. (fr)Découverte scientifique

deneycilik

 1. Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, akılcılık karşıtı.
 2. Organizma ile durum veya çevre arasında bir etkileşim olarak yaşantıya önem veren, bilgiyi, simgelerle iletişimi yapılan denetimli ve yeniden düzenlenmiş yaşantı biçiminde düşünen çağdaş bir felsefe anlayışı, görgücülük, ampirizm.
 3. Bilgimizin biricik kaynağının deney olduğunu savunan bilgi öğretisi. // Bu öğretiye göre, bütün bilgilerimiz deneyden gelir; anlıkta deneyden gelmeyen hiç bir şey yoktur. Yeniçağ felsefesinde deneyci bilgi öğretisinin (empirizmin) kurucusu Locke'dur. Başlıca temsilcileri: F. Bacon, D. Hume, J. S. Mill. Karşıtı bk. usçuluk
 4. (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkar ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müşahhası bize verir. Akıl ise, mücerredi, umumiyi, kaide ve prensipleri verir. Din ise tecrübe ve akıl ile beraber bunların alanını aşan hakikatleri verir. Hakikat, tecrübe ve akılla sınırlı değildir. İslam akla ve tecrübeye yer verir fakat bunların sınırları içinde hapsolmaz. Müslüman geniş görüşlüdür, dar görüşlü teorilere bağlı düşünmez.
 5. (en)Empiricism.
 6. (fr)Empirisme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilimselbilimsel açımbilimsel adbilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alanbilimsel araştırmacıbilimsel bilgibilimsel düşüncebilimsel eserbilimsel filmbilimsel görüşlerbilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilideneycilikdeneycideneyci tesirideneydeney alanıdeney balonudeney bilimlerideney borusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın