bilimsel bilgi ne demek?

 1. Görgül ve nesnel bir konusu bulunan ve bu konuda betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı sağlayan bilgi. bkz. görgüllük, nesnellik.
 2. (en)Scientific knowledge.

bilimsel açım

 1. Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik.
 2. (en)Scientific exploration.
 3. (fr)Découverte scientifique

bilimsel ad

 1. Bir taksonun Latince veya Latinceleştirilmiş adı.
 2. (en)Scientific name.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilimsel açımbilimsel adbilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alanbilimsel araştırmacıbilimsel deneycilikbilimselbilimsel düşüncebilimsel eserbilimsel filmbilimsel görüşlerbilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışıbilgi alanbilgi alanıbilgi almabilgi almakbilgi almaya çalışmakbilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın