bilançoda hesap devresinin müstakilliği prensibi ne demek?

 1. Bk. dengelemde sayışım döneminin bağımsızlığı ilkesi

dengelemde sayışım döneminin bağımsızlığı ilkesi

 1. Sayışım dönemindeki her tür tecimsel işlem sonuçlarının bir önce ya da bir sonraki sonuçlarla oranlanması ve işletmeye ilişkin 12 aylık bir sayışım dönemi başlangıç ve sonunun saptanması ükesi.
 2. (en)Independence principle of account period on balance sheet.
 3. (fr)Principe d'indépendance de période de comptabilité en bilan

bilançoda finansman ve otofinansman analizi

 1. Bk. dengelemde iç dış anamalı çözümlemesi

bilançoda işletmenin tamamiyeti prensibi

 1. Bk. dengelemde işletmenin bütünlüğü ilkesi

hesap

 1. Aritmetik.
 2. Matematiksel işlem.
 3. Alacaklı veya borçlu olma durumu
 4. Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon.
 5. Oranlama, tahmin
 6. Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü
 7. Tutum, durum, anlayış.
 8. Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.
 9. Kişi, kurum ve kuruluşların borç ve alacaklarının sistemli bir biçimde kaydedildiği çizelge.
 10. Bk. sayışım

devresi

 1. Ertesi.
 2. Devresi (ertesi) gün.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilançoda finansman ve otofinansman analizibilançoda işletmenin tamamiyeti prensibibilançoda kıymetlendirmebilançoda likidite analizibilançoda rantabilite analizibilançoda sermayenin değişmezliği ilkesibilançoda yatırımların analizibilançobilanço açığıbilanço çıkarmakbilanço dışı işlemlerbilanço esasına göre ticari kazançhesaphesap açığıhesap açmakhesap açtırmak istiyorum.hesap adamıhesap adıhesap alabilir miyimhesap bakiyesihesap bakiyesini tespit etmekhesap bendenhesab ı katihesaba çekmekhesaba dayalı adreslemehesaba dökmekhesaba geçirilebilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın