bereket versin ki ne demek?

 1. (en)Fortunately, luckily, happily.

bereket versin

 1. Para alan kimsenin söylediği iyi dilek sözü. Allah artırsın.
 2. Bir kimsenin bir durumdan hoşnutluğunu anlatan söz
 3. (en)Thank heaven.

bereket

 1. Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan.
 2. İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda.
 3. Yağmur, rahmet.
 4. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.
 5. Artma, bollaşma, çoğalma.
 6. Uğur, hayır, mübareklik.
 7. Çok, bol mebzul.
 8. Nimet.
 9. Bolluk, gürlük, ongunluk.
 10. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı.

ki

 1. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz
 2. Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlayan bir söz.
 3. "Öyle, o kadar, o denli" vb.nden sonra, kullanıldığı cümleye güç katan bir söz.
 4. İkinci cümledeki yargının birincideki hareketin yapılışı sırasında görülerek şaşıldığını bildiren bir söz.
 5. İki cümlede anlatılan durumların uyuşmazlığını bildiren bir söz
 6. Yakınma, kınama vb. duygular anlatmak için bir cümlenin sonuna getirilen bir söz.
 7. Bir soru cümlesinin sonuna getirildiğinde şüphe veya endişe anlatan bir söz.
 8. Bazı kelimelerin sonuna bir ek gibi eklenerek birtakım zarflar, yeni edatlar oluşturan bir söz: Belki, çünkü, hâlbuki, mademki, sanki gibi.
 9. (en)That.
 10. (en)So that.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bereket versinbereketbereket boynuzubereket denizibereket oyunubereket simgesi sayılan meyve vb. dolu boynuzbereket tanrıçasıbereketlendirmebereketlendirmekbereketlendirmemekberekatberebere yapmakbereavebereave ofbereavedversicleversicolorversicolor ıng. ourversicoloredversicularvers libreversaceversaillesversailles treatyversantverver kaçver yiyeyim, ört uyuyayım gözle, canım çıkmasınveraveracious
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın