beliğa ne demek?

 1. Fasih ve düzgün söz söyleyen.
 2. Meramını düzgün olarak anlatan.
 3. Usulüne uygun konuşan.
 4. Yeter derecede, fazla, çok.

beliğ

 1. Belagati olan, belagatli.
 2. Anlaşılır
 3. Düzgün söz söyleyen.
 4. Düzgün güzel söz.
 5. 1. fasih ve düzgün konuşan. 2. açık, yeterli, tam.
 6. Yeter derecede, fazla, çok.
 7. Edb: Belagatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan.
 8. (en)Eskimiş (beli:ğ) Arapça bel³¦.

beli

 1. Evet.
 2. Hayhay.
 3. (en)Bleat, baa.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beliğbelibeli açılmakbeli bükükbeli bükülmekbeli çökmekbelbel ağrısıbel airbel alıştırmasıbel atardamarları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın