belgin ne demek?

 1. Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, açık, anlaşılır, belirgin.
 2. Açık olarak beli olan deneysel ve kuramsal verilere ilişkin.
 3. Alamet, nişan, marka.
 4. Bela, zahmet, dahiye.
 5. Belli, besbelli.
 6. Sarih.
 7. Apaçık.
 8. (en)Clear.
 9. (en)Evident.
 10. (en)Precise.
 11. (en)Klar.
 12. (en)Deutlich.
 13. (en)Offen.
 14. (al)Klar
 15. (fr)Clair

belginleme

 1. Gösterme zamir veya sıfatlarının bir şeyi kesinlikle ve üzerinde durarak işaret etme görevi ( BELGİNLEYİCİ, Déictique, Epidéictique ou Epidictique; BELGİNLEME EDATI, Particule déictique).
 2. (fr)Deixis ou Fonction déictique

belginlik

 1. Belgin olma durumu, sarahat.
 2. Herhangi bir düşünceyi eksiksiz ve belirli bir şekilde anlatma.
 3. Belirlilik.
 4. (en)Clarity, precision.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belginlemebelginlikbelginlik ayarıbelginsizbelgibelgianbelgian capitalbelgian citizenbelgian dutchbelgbelgabelganbelgarbelgebelbel ağrısıbel airbel alıştırmasıbel atardamarları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın